אודות על הסמיכה מידע לנבחנים שאלות ותשובות ספריה וירטואלית קישורים לאתרים המלץ על תוכן חדש סמיכה לרב מושב/ישוב סמיכה לרב עיר/אזורי דיינות
שבת אבלות חופה וקידושין תפילה וכו' נידהסיכומים ספרים מומלצים חומר הלימודים מבחנים דפי מקורות

מאיר החיים - הרב אליהו שני

ספר בנושא "מליחה ובשר בחלב" הלכות איסור והיתר.
סיכום מפורט של כל סעיפי השו"ע מהגמרא, סיכום דעות הראשונים בבית יוסף ועד ההלכה למעשה, כולל סיכום כל סעיפי הפתחי תשובה ובתוספת כל ההלכה למעשה שקשורה לאותו הסעיף מפסקי הרב עובדיה יוסף מכל ספריו וכן מפסקי בנו הרב רבי יצחק יוסף מספריו ילקו"י.

ניתן להשיג את הספר אצל המחבר: 050-4174275